Obrazovanje
MZO DALO SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE DOKUMENTARNOG FILMA „KARDINAL I NJEGOVA SAVJEST“ U NASTAVI POVIJESTI
Za srednjoškolce više detalja o Stepinčevom životu i djelovanju
objavljeno: 9. veljače 2021.
Napisao:

Dva dana prije nego što će se 10. veljače navršiti  61. godišnjica smrti blaženog kardinala Alojzija Stepinca, u ponedjeljak, 8. veljače 2021., Hrvatsko katoličko sveučilište zaprimilo je od Ministarstva znanosti i obrazovanja suglasnost za korištenje dokumentarnoga filma Stepinac: Kardinal i njegova savjest, scenaristice i redateljice Višnje Starešine, nastalog u koprodukciji Interfilma i Hrvatskog katoličkog sveučilišta, u odgojno- obrazovne svrhe i odobrenje tematskog planiranja u svrhu izvođenja nastave u srednjim školama.

U svom dopisu Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske ističe kako je, shodno proceduri, suglasnost izdalo na temelju stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje te preporučuje srednjim školama u Republici Hrvatskoj uporabu i korištenje „dokumentarnog filma Stepinac – Kardinal i njegova savjest kao i tematsko planiranje u svrhu izvođenja nastave jer je život i djelo kardinala Alojzija Stepinca svijetli primjer današnjoj mladeži, tražiteljima istine i moralnih uzora“.

„Za 61. obljetnicu smrti blaženog kardinala Alojzija Stepinca nismo mogli ni zamisliti ljepši dar Providnosti. Plod je to višemjesečnog rada na nastavnim materijalima i usuglašavanju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Unatoč preprekama, došli smo do krajnjeg cilja: zagrebački nadbiskup blaženi Alojzije kard. Stepinac, njegov svijetli lik i djelo, njegova borba za ljudski život bez obzira na nacionalnost i porijeklo, ušao je u kurikulum nastave povijesti za srednje škole.

Zahvaljujemo Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske na izdanoj suglasnosti. Do sada se u udžbenicima povijesti nadbiskupa Stepinca spominjalo u razdoblju poraća samo usputno, bez ulaženja u važnost njegova lika i djela. Ovom inicijativom mijenja se pristup poučavanju i postiže se nova paradigma: ističe se da je zagrebački nadbiskup kardinal Stepinac važan akter u domeni društva u razdoblju od 1941. pa sve do svoje smrti.  Vjerujemo da će učenici prepoznati vrijednost kulturnog nasljeđa, etičnost različitosti, promicanje tolerancije, vrijednost multikulturalnosti i identiteta koji je promicao blaženi Alojzije. Nadamo se također da će i profesori povijesti, kao i drugih predmeta za koje je razrađen način uporabe dokumentarnog filma, prepoznati važnost ove teme i uključiti je u svoj izvedbeni plan“ – prokomentirao je u izjavi Informativnoj katoličkoj agenciji rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić.

Nastavni materijal izradile su predavačica na Odjelu za povijest prof. Vjera Brković i magistra povijesti Marta Petrić.

Tematsko se planiranje nastavnicima u izvedbi preporučuje u trajanju od 2 školska sata (blok sat) za  prirodoslovno-matematičke, jezične, prirodoslovne i klasične te  opće gimnazije. Učenici će na temelju rada u obradi teme u dokumentarnom filmu moći prosuđivati međusobne odnose različitih društvenih skupina te dinamiku društvenih promjena u Hrvatskoj, Europi i svijetu u prvoj polovici 20. stoljeća.

Tijekom nastave analizirat će se utjecaj  totalitarnih režima na ljudska prava u prošlosti na primjerima iz Hrvatske i svijeta kao i multikulturalnost na hrvatskom prostoru za vrijeme Drugog svjetskog rata te u poslijeratno doba, objašnjava profesorica Brković. Dodaje da se nakon prosudbe moralnih pitanja zločina, stradanja, progona, holokausta i drugih zločina protiv čovječnosti, od učenika se očekuje da aktivno sudjeluju u promicanju i obrani ljudskih prava.

Analizom života i djela nadbiskupa Alojzija Stepinca, učenici će prosuditi i vrednovati stvarna obilježja totalitarnih sustava tijekom i nakon Drugog svjetskog rata i njihovo djelovanje na pojedinca i društvo te njegovu svakodnevicu.

U nastavnim materijalima razrađena je i povezanost s predmetima geografija, hrvatski jezik, etika, likovna umjetnost i informatika.

Oznake: