KONTAKT

Udruga za poticanje i promociju obrazovanja „Sve za pet“

10.000 Zagreb,

Jazbina 159.

HRVATSKA

Kontakt: +385 (0) 91 63 00 418

E-mail: [email protected]

OSTALI PODACI:
OIB: 53746505921

Matični broj: 5326796
IBAN: HR3723600001102890189