PRAVILA PRIVATNOSTI

Udruga za poticanje i promociju obrazovanja „Sve za pet“, OIB: 53746505921 u svojem sjedištu Zagreb, Jazbina 159. kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje nam dostavljate kada koristite web stranicu www.svezapet.hr.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika [primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.].

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

DEFINICIJE

Pravila Privatnosti web stranice udruge Udruga za poticanje i promociju obrazovanja „Sve za pet“,se na pojmovima koje je koristilo Zakonodavstvo EU pri izradi i prihvaćanju Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Pravila Privatnosti su čitka i razumljiva široj javnosti, kao i mojim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bih to osigurao, prvo ću Vam objasniti korištenu terminologiju.

U našim Pravilima Privatnosti, među ostalim, koristimo i sljedeće pojmove:

OSOBNI PODACI

Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na bilo koju identificiranu fizičku osobu [„ispitanik“]. Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke prikupljamo, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

■ ako nas izravno kontaktirate putem naše internetske stranice kako biste zatražili informacije i upite putem naše kontakt forme
■ ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
■ ako nam naši partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način
■ ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

KAKO SE VAŠI PODACI MOGU KORISTITI

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova. Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obveza, zakonska osnova i suglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa koristimo za promoviranjem i pružanjem informacija o svojoj djelatnosti, u svrhu održavanja najviših standarda koju trebamo udovoljavati kao dobrovoljna, humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge ili izvršenje ugovorne ili zakonske obveze.

Koristimo direktni marketing temeljem Vaših osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama o organizacijama i provedbama javnih akcija, manifestacija i kampanja za podizanje svijesti o važnosti obrazovanja prilagođenog različitim skupinama djece i njihovim mogućnostima, zaštite zdravlja, prevencije bolesti ovisnosti i pretilosti, te prevencije nasilja među djecom i mladima; organizaciji akcija i projekata koji promiču ljudska prava i njihovu zaštitu te zaštitu socijalno isključenih i drugih ranjivih skupina, i sudjelovanje u njima; organiziranju kulturnih, sportskih i drugih događanja humanitarnog karaktera [humanitarne akcije] radi prikupljanja financijskih sredstava za pomoć darovitoj i djeci s teškoćama u razvoju te uspješnim učenicima koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji; suradnji s drugim istovrsnim i sličnim udrugama, stručnim društvima, obrazovnim, zdravstvenim, socijalnim i drugim ustanovama, vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja ciljeva Udruge; suradnji sa subjektima gospodarskog sektora radi ostvarivanja ciljeva Udruge.

Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu. Podliježemo zakonima Republike Hrvatske, kao i nadnacionalnim propisima, i dužni smo ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

KAKO ČUVAMO SIGURNOST VAŠIH PODATAKA

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

■ strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
■ sigurni prijenos prikupljenih podataka,
■  postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
■  trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Ispunjenjem kontakt forme ili registracijom na internet stranici www.svezapet.hrKorisnik daje zasebnu suglasnost [privolu] za obradu njegovih osobnih podataka navedenih u registracijskoj formi u određenu svrhu/e. Svrhe koje ističemo u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno, izuzev nužnih za sklapanje ugovora.

Obvezujemo se čuvati privatnost osobnih podataka svih Korisnika, te ćemo s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka [679/2016] EU te drugim važećim nacionalnim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke registriranih korisnika  i posjetitelja web stranice, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz eventualnog obrasca narudžbe, registracijskog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika [primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.], a koji služe za potrebe izvršenja ugovora, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera za registrirane korisnike, a po posebno pribavljenoj privoli.

Svi vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke o korisnicima i eventualnim kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza, odnosno izvršenje ugovora. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe [IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.] koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke i sigurnosne svrhe.

Također, informiramo Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te ih koristimo za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka koji se evidentiraju prilikom eventualne registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.

Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te ostalim propisima koji se odnose na zaštitu podataka, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s podacima Korisnika u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati vaše osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu vaših osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost vaših osobnih podataka; osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka.

Za slučaj da više ne želite da na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu [email protected]

Možda ćemo vas kontaktirati radi provjere autentičnosti zahtjeva. Neće biti izbrisani oni podaci koji se obvezno čuvaju nakon prestanka eventualne pretplate prema propisima iz područja računovodstvenog i poreznog prava.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj:

■ Omogućimo pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka;
■  Potvrdimo obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira;
■  Proslijedimo osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;
■  Pružimo popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
■  Pružimo informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;
■ Pružimo informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;

Rok čuvanja podataka Korisnika traje 5 [slovima: pet] godina od dana završetka poslovnog odnosa ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. Osobne podatke čuvamo dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom. Ukoliko imate prigovore na obradu vaših podataka, možete uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i nacionalnom zakonodavstvu.