Obrazovanje
SREDNJA ŠKOLA PREGRADA UČENICIMA SVE ZANIMLJIVIJA
Učenicima su najzanimljiviji zdravstveni programi
objavljeno: 1. studenoga 2022.
Napisao:

Srednja škola Pregrada, jedna od zanimljivijih strukovnih škola u sjevernoj Hrvatskoj pobuđuje veliko zanimanje učenika zbog osam programa koje im nudi u tri  obrazovna područja. Tako odlični i vrlo dobri učenici biraju programe u području zdravstva – dentalne tehničare, farmaceutske tehničare, fizioterapeutske tehničare te program medicinskih sestara/tehničara opće njege. Dio učenika u tom području izabere i program njegovatelja.

Ove godine povećan je bio interes i za program prirodoslovne gimnazije, gdje je ranijih godina znalo ostati pokoje slobodno mjesto. Djevojke se često odlučuju za program slastičara, a dečki kuhara. Međutim, učenicima su svake godine najzanimljivija dva programa – dentalnih i farmaceutskih tehničara, zbog kojih im dolaze i učenici iz drugih krajeva Hrvatske. Pritisak na ta dva najatraktivnija programa je velik, tako da se ne uspiju upisati svi prijavljeni učenici.

No, za razliku od njih slobodnih mjesta ponekad ostane u ugostiteljskim programima – slastičara i kuhara, a ove godine zbog višegodišnjeg slabog ili nikakvog interesa ukinuli su program konobara. U školskoj godini  2022./23., u šest  razrednih odjela prvog razreda ukupno su  upisana 133 učenika, što je u istom broju razrednih odjela 24 učenika više nego  prošle školske godine.

■  Ukupno u ovoj školskoj godini škola ima 457 učenika i 23 razredna odjela. Nastavu stručno realiziraju 74 nastavnika, od kojih je troje promovirano u zvanje mentora, dvoje u zvanje savjetnika, dvoje je na doktorskom studiju, dvoje na diplomskom sveučilišnom studiju sestrinstva kaže nam ravnateljica škole dr.sc. Vilmica KAPAC, naglašavajući da je škola fokusirana na ljude, njihove kompetencije, motivaciju i zadovoljstvo. Prema njezini riječima osim poticanja profesionalnog razvoja zaposlenika brine i o osiguravanju svih materijalnih uvjeta za rad te njeguje kulturu suradnje, međusobnog poštovanja i povjerenja. Organizira team buildinge i preventivne liječničke preglede.

■  Prihvaćena misija škole je omogućiti učenicima da u ozračju tolerancije i suradničkih odnosa steknu kompetencije potrebne za nastavak školovanja ili uključivanje u svijet rada i društvo znanja u uvjetima globalizacije dok vizija škole predstavlja kvalitetnu i sigurnu školu, blisku životu u kojoj je ugodno učiti, raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno, pridonoseći da atmosfera bude radna i prijateljska, u kojoj se međusobne nesuglasice rješavaju dogovorno, a sudionici odgojno-obrazovnog procesa se međusobno uvažavaju i poštuju trudeći se dati svoj maksimum. Moto naše škole je „Učimo glavom, srcem i rukama“ – ističe ravnateljica Kapac.

 Dodaje da učenici postižu zavidne rezultate na natjecanjima (kao npr. 3. mjesto na državnom natjecanju World Skills iz područja fizioterapeutske skrbi; 1. mjesto iz slastičarstva Kamelija kup; 3. mjesto na državnom natjecanju World Skills iz područja slastičarstva), uspješno polažu ispite državne mature i upisuju željene fakultete ili se izuzetno uspješno uključuju u svijet rada.

■  Škola se danas ponosi činjenicom da je među njenim djelatnicima čak 20 bivših učenika, kao i činjenicom da se u brojnim ustanovama susrećemo sa svojim bivšim učenicima, bilo kao mentorima bilo kao organizatorima praktične nastave ili vježbi. U svakom slučaju, radi se o zanimanjima koja su deficitarna i upošljiva pa je interes za njihov upis stalan i čak je u porastu – ističe ravnateljica Vilmica Kapac spominjući program prirodoslovne gimnazije koji, kaže, učenike odlično priprema za nastavak obrazovanja, posebno u području prirodnih znanosti.

■  Upravo kompetentni kadrovi STEM područja odgovaraju karti privrednih subjekata Županije i njihovim potrebama – zaključuje Kapac.      

Kao i mnoge druge škole i Srednja škola Pregrada učenicima nudi mogućnost sudjelovanja u različitim projektima.

■  Dosad smo aktivno sudjelovali u više Erasmus + programa u okviru kojih je organizirana razmjena učenika u različite europske zemlje, učenje o demokraciji i strukturiranom dijalogu s donositeljima odluka, te mobilnost učenika iz programa Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u realizaciji vježbi. Osim toga, škola je u realizaciji projekata otvorna suradnji s drugim školama.

Potiču se inicijative učenika te njeguju odgojne i kreativne vrijednosti – od nastavnih aktivnosti, projektne nastave, istraživačkih projekata, sporta, zabave i druženja do svih oblika suradnje sa širom društvenom i prirodnom okolinom. Primjerice, suradnja s Udrugom umirovljenika Grada Pregrade, u okviru koje učenice i nastavnici programa fizioterapeutski tehničar umirovljenicima pružaju elektroterapiju i masažu. Sve u cilju ostvarivanja međugeneracijske solidarnosti, komunikacije mladih i osoba starije životne dobi, a opet u skladu s motom Škole „Učimo, glavom, srcem i rukama“.

Kako bi se učenicima olakšalo nošenje s umorom i manjkom koncentracije tijekom nastavnog dana, realiziran je projekt “Vježbanje na nastavi“, a u okviru projekta “Hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje za srednjoškolsko okruženje“ koji se provodi unutar projekta “Europske mreže škola koje promiču zdravlje” – SHE (Schools for Healt in Europe) – priča Vilmica Kapac.  U sklopu navedenog projekta, u Učeničkom domu uređena je antistresna soba/soba za vježbanje, unaprijeđeni su jelovnici u školskom Zdravljaku i učeničkom domu. Škola već niz godina realizira projekt Prijateljstvo dveh mest u suradnji sa  Srednjom školom Rogaška Slatina, a zahvaljujući značajnim ekološkim aktivnostima stekla je i dijamantni status Međunarodne Eko-škole. Osim toga, slijedom poticanja učenika u razvoju njihovih talenata i darovitosti, dobila je status Europske točke darovitosti.

Radi se, kažu, o prestižnom statusu koji školu i dalje potiče i obvezuje na aktivnosti u kojima su učenici središte zbivanja pa se tako najviše i ponosi rezultatima Erasmus+ projekta MOGLI – Moj glas za moju školu, projektu kojeg je temeljno realiziralo Vijeće učenika, pri kojem se svakom učeniku dala mogućnost prezentacije i participacije u rješavanju za njih važnih pitanja.

beenhere

DR. SC. VILMICA KAPAC, BIVŠA POMOĆNICA MINISTRA OBRAZOVANJA
Nužne promjene već se događaju


Vilmica Kapac bila je za vrijeme ministra Dragana Primorca pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i športa. U to vrijeme intenzivno se upozoravalo na nužnost promjena u strukovnim školama. Stoga je pitamo može li usporedite tadašnje i sadašnje stanje? Koliko se u međuvremenu  promjena dogodilo?
■  Naše strukovne škole karakterizira stalan rast i razvoj (ljudski resursi/nastavnici, partneri, kvaliteta nastave, infrastruktura…).  Vođene resornim ministarstvom, nadležnim agencijama, osnivačima te svakako vlastitom inicijativom otvorene su tržištu uz uspješno odgovaranje na njegove zahtjeve – brza i adekvatna promjena i prilagodba.
Obrazuju li one danas mlade ljude koji su odmah nakon završetka školovanja osposobljeni za samostalan rad?
■  Upravo temeljem povezanosti sa svijetom rada (osluškivanje potreba tržišta rada, uključivanje u nastavu mentora/poslodavaca i sl.) strukovne škole povećavaju konkurentnost svojih učenika te ih sve bolje osposobljavaju za samostalan rad.
Što bi po vašem mišljenju trebalo mijenjati?
■  Nužne promjene već se događaju kroz projekte koje koordiniraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Oni podrazumijevaju cjelokupnu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s generalnim ciljem da ono bude privlačno, inovativno, relevantno te prije svega, povezano s tržištem rada.  
Što mislite o dualnom obrazovanju?
■  Model dualnog obrazovanja se kroz eksperimentalnu primjenu pokazao vrlo uspješnim. Njegova provedba podrazumijeva modernizaciju strukovnih programa, pri čemu su učenjem temeljenom na radu učenici postizali sve planirane ishode te su uz nastavnike i poslodavce iskazivali zadovoljstvo. Time dualno obrazovanje znači pozitivnu praksu koju valja razvijati.
U usporedi s europskim zemljama gdje je naše strukovno obrazovanje?
■  Mišljenja sam kako naše strukovno obrazovanje uspješno balansira među tradicionalnim konceptima i modernim trendovima. Iako je nužno razvijati vještine potrebne svijetu rada, važno je podržavati i poticati razvoj svih suvremenih kompetencija koje će kasnije i samo uključivanje u rad činiti uspješnijim. 

SREDNJA ŠKOLA PREGRADA OVE GODINE OBILJEŽAVA 25 GODINA SVOGA RADA

Prilagodba potrebama lokalne sredine

Srednja škola Pregrada ove godine obilježava 25 godina svoga rada. Škola je na inicijativu Grada Pregrade te uz podršku Krapinsko-zagorske županije i resornog Ministarstva šk. god. 1997./98. započela radom u prostorima zgrade stare osnovne škole u Pregradi. Koliko je za sve bio značajan njen početak, pokazali su rezultati upisa učenika u prvi razred već te godine. Naime, te se prve godine, iako u skromnim uvjetima, u školu upisalo 93 učenika u 4 razredna odjela (dva odjela opće gimnazije, odjel kuhara i konobara te odjel frizera) prisjeća se današnja ravnateljica škole Vilmica Kapac.

Već 2003. godine useljeno je u novu školsku zgradu, a 2009. u novi učenički dom. U međuvremenu su u  potkrovlju škole uređeni i opremljeni specijalizirani prostori (kabineti i laboratoriji) za potrebe programa dentalni tehničar i farmaceutski tehničar. Uz već postojeće suvremeno opremljene prostore, time je škola ostvarila optimalne uvjete za realizaciju programa s područja zdravstva (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, dentalni tehničar, njegovatelj/TES), s područja ugostiteljstva i turizma (kuhar, slastičar) te za prirodoslovnu gimnaziju, koja uspješnost realizacije kurikuluma, uz visoko angažirane nastavnike temelji i na odlično opremljenim specijaliziranim učionicama u kojima se održavaju vježbe (Kemija, Biologija, Fizika).

■  Programi prirodoslovne gimnazije, dentalnog i farmaceutskog tehničara su među učenicima popularni, a ne treba zaboraviti da je u Krapinsko-zagorskoj županiji nizuspješnih zdravstvenih ustanova (specijalne bolnice, opća bolnica, dom zdravlja, ljekarne, domovi za njegu starijih, dom za psihički bolesne odrasle osobe, zavod za javno zdravstvo, njega u kući, dentalni laboratoriji, terme), a u neposrednoj blizini škole nalazi se lječilište Olimje te Rogaška Slatina. U navedenim institucijama učenici škole ostvaruju praktičnu nastavu i vježbe, pri čemu su im njihovi zdravstveni djelatnici često i mentori. Uz ostalo, na taj se način dosežu optimalni ishodi učenja temeljenog na radu. A, kako bi bili što bliže stvarnim potrebama sektora, škola je članica Klastera zdravstvenog turizma Krapinsko-zagorske županije – Zagorje, zdravlje na dlanu te stalnim unapređenjem kvalitete rada nastoji doprinositi razvojnim prioritetima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije – objašnjava Kapac.

Osim toga, s ciljem obrazovanja kadrova koji će biti konkurentni na tržištu rada, škola je uz srednju školu Čakovec partner na projektu Uspostava regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. Godine 2010. svoja je vrata otvorila visokoškolskom obrazovanju medicinskih sestara. Tako se već 12. godinu ostvaruje uspješna suradnja s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka koji u prostorima škole realizira program Dislociranog sveučilišnog studija sestrinstva.

…………………………………………………………….

Napisala: Irena KUSTURA

…………………………………………………………….

Tekst je objavljen uz sufinanciranje sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Oznake: