Obrazovanje
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA RASPISALO JAVNI POZIV UČITELJIMA
Nagrađuju se najbolji
objavljeno: 2. lipnja 2021.
Napisao:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv nastavnicima, strukovnim učiteljima, suradnicima u nastavi i odgajateljima, stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima za nagrađivanje najuspješnijih odgojno obrazovnih radnika.

Natječaj je objavljen na temelju Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

U objavi Ministarstva naglašava se da je sustavno nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika važno kako bi se naglasila vrijednost kvalitetnih i inovativnih pojedinaca u sustavu odgoja i obrazovanja.

Detaljni krietriji vrednovanja, način prijeve te rok za prijavu, koji je do 2. srpnja ove godine, mogu se pronaći u Uputama za prijavu na javni poziv. (link: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/Nagradeni-oio/Rok-2-7-2021//Upute%20za%20prijavu%20na%20Javni%20poziv%20za%20nagradivanje%20najuspjesnijih%20odgojno-obrazovnih%20radnika%202021..pdf)

Tamo između ostalog stoji da će se vrednovati aktivnosti ostvarene u razdoblju od 16. lipnja 2020. do 15. lipnja 2021. godine te da je prilikom  popunjavanja obrasca obavezno  priložiti poveznicu na dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija vrednovanja izvrsnosti. Dokumentaciju je potrebno pripremiti na nekom od računalnih oblaka za pohranu, primjerice OneDrive, DropBox, Google Disk i slično s kojih se dokumentacija može preuzeti na računalo. Dokumentacija mora biti dostupna bez prijave , a dokumente je potrebno kategorizirati u dvije mape kojima se dokazuje ostvarenost uvjeta za nagrađivanje:

 1. Kriteriji izvrsnosti prema Članku 5 Pravilnika o nagrađivanju

2. Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada prema Članku 4 Pravilnika o nagrađivanju – razvrstani u podmape prema kategorijama aktivnosti za koje se prilaže dokumentacija. Za svaku od sedam kategorija potrebno je napraviti odgovarajuću podmapu imenovanu prema nazivu kategorije.

Na javni poziv može se javiti, ili biti predložen, svaki odgojno-obrazovni radnik koji je u godini za koju se prijavljuje ostvario najmanje 15 bodova iz barem tri kategorije sukladno  navedenim kriterijima vrednovanja i koji je dokazao izvrsnost tako da je ispunio barem jedan od sljedećih kriterija: – izradio i primijenio istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja ili odgojno-obrazovnog rada u školi; – javno objavio istaknuti znanstveni ili stručni članak ili besplatni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaj kojim se potiče primjena novih nastavnih metoda rada; – ostvario uspjeh u radu na unapređenju rada škole i odgojno-obrazovnog sustava, stoji u uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijavu na natječaj.

Oznake: