Znanost
OBJAVLJENA LISTA 2 POSTO NAJCITIRANIJIH ZNANSTVENIKA U SVIJETU
Među najcitiranijim znanstvenicima u svijetu iz Hrvatske ih je najviše sa Zagrebačkog i Splitskog sveučilišta
objavljeno: 15. listopada 2022.
Napisao:
Sveučilište u Splitu

Američko sveučilište Stanford, prema podacima iz Scopus baze, objavilo je studiju o najcitiranijim znanstvenicima u svijetu u 2021. godini. Na njoj se nalaze i hrvatski znanstvenici, a što je i očekivano, najviše ih je s najvećeg hrvatskog Sveučilišta Zagreb. Objavljene su dvije liste – na jednoj je popis dva posto najcitiranijih znanstvenika u 2021. godini, a na drugoj popis najutjecajnijih znanstvenika za cjelokupnu znanstvenu karijeru.

Na listi 2 posto najutjecajnijih znanstvenika ZA 2021. GODINU nalazi se 91 znanstvenik iz Republike Hrvatske.  

Sa Sveučilišta u Zagrebu je 38 znanstvenika, njih 15 je sa Splitskog sveučilišta, a ostalih 38 znanstvenika su sa Sveučilišta u Rijeci, Osijeku, Sveučilišta Sjever iz Varaždina i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sa Sveučilišta u Zagrebu među odabranima je 38 znanstvenika.

BIOMEDICINSKO PODRUČJE
Medicinski fakultet | Miro Jakovljević, Ivica Kostović, Goran Šimić, Sanja Kolaček, Ana Budimir, Goran Augustin, Sven Seiwerth i Predrag Sikirić
Farmaceutsko-biokemijski fakultet | Gordan Lauc, Ana Marija Domijan, Ivan Kosalec i Nora Nikolac Gabaj

TEHNIČKO PODRUČJE
Fakultet elektrotehnike i računarstva | Hrvoje Pandžić, Sven Lončarić i Damir Žarko
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Sanja Martinez, Anamarija Rogina i Mirjana Metikoš-Huković
Fakultet strojarstva i brodogradnje | Hrvoje Jasak, Neven Duić i Goran Krajačić
Geodetski fakultet | Bojan Vršnak
Građevinski fakultet | Tomislav Došlić

BIOTEHNIČKO PODRUČJE
Prehrambeno-biotehnološki fakultet | Anet Režak Jambrak, Danijela Bursać Kovačević, Marina Cvjetko Bubalo i Draženka Komes
Agronomski fakultet | Ivan Šestak i Marija Cerjak

DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE
Ekonomski fakultet | Marina Dabić i Mirjana Pejić Bach
Filozofski fakultet | Aleksandar Štulhofer
Kineziološki fakultet | Goran Marković
Pravni fakultet | Siniša Zrinščak

PRIRODOSLOVNO PODRUČJE
Prirodoslovno-matematički fakultet | Nada Oršolić, Vernesa Smolčić, Dario Vretenar i Dražen Adamović

■ Čuveni Stanford  na top listu najutjecajnijih znanstvenika na svijetu, uvrstio je i 15 znanstvenika sa Splitskog sveučilišta.

Sa SPLITSKOG SVEUČILIŠTA na listi najutjecajnijih znanstvenika ZA 2021. GODINU našli su se: Frano Barbir (FESB), Sandro Nižetić (FESB), Ante Munjiza (FGAG), Damir Vukičević (PMF), Ana Marušić (Medicinski fakultet), Ognjen Bonacci (FGAG), Ozren Polašek (Medicinski fakultet), Ivana Kolčić (Medicinski fakultet), Janoš Terzić (Medicinski fakultet), Igor Jerković i Mladen Miloš (KTF).

Na listi 2 posto najutjecajnijih znanstvenika U CJELOŽIVOTNOJ ZNANSTVENOJ KARIJERI ukupno je 61 hrvatski znanstvenik.

Njih 20 je sa Sveučilišta u Zagrebu, 12 je sa Sveučilišta u Splitu, te njih 29 sa Sveučilišta u Rijeci, Puli, Osijeku te Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sa SVEUČILIŠTA U ZAGREBU najutjecajniji znanstvenici U CJELOŽIVOTNOJ KARIJERI su:

BIOMEDICINSKO PODRUČJE > Medicinski fakultet | Ivica Kostović, Miro Jakovljević, Marko Pećina, Ana Budimir i Predrag Sikirić > Farmaceutsko-biokemijski fakultet | Ana Marija Domijan i Nora Nikolac Gabaj

TEHNIČKO PODRUČJE > Fakultet strojarstva i brodogradnje | Hrvoje Jasak, Neven Duić, Ivo Senjanović i Joško Deur
Fakultet elektrotehnike i računarstva | Sven Lončarić i Hrvoje Pandžić > Geodetski fakultet | Bojan Vršnak

BIOTEHNIČKO PODRUČJE > Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Mirjana Metikoš-Huković i Sanja Martinez

DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE > Kineziološki fakultet | Goran Marković

PRIRODOSLOVNO PODRUČJE > Prirodoslovno-matematički fakultet | Dario Vretenar, Nada Oršolić i Andrej Dujella

Sa SVEUČILIŠTA U SPLITU najutjecajniji znanstvenici U CJELOŽIVOTNOJ KARIJERI je 12 znanstvenika: Frano Barbir (FESB), Ante Munjiza (FGAG), Ana Marušić (Medicinski fakultet), Ognjen Bonacci (FGAG), Mladen Miloš (KTF), Sandro Nižetić (FESB), Matko Marušić (Medicinski fakultet), Ivana Kolčić (Medicinski fakultet), Igor Jerković (KTF), Josip Mastelić (KTF), Dragan Poljak (FESB) i Ratko Katić (Kineziološki fakultet).

Potpunu listu možete pronaći OVDJE.

Oznake: