Obrazovanje
CENTAR IZVRSNOSTI NOVIH TEHNOLOGIJA VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE
Žele postati inovativan i inkluzivan sustav srednjoškolskog strukovnog obrazovanja
objavljeno: 12. prosinca 2022.
Napisao:

Četiri tematska područja Centra izvrsnosti novih tehnologija Virovitičko podravske županije  su CNC tehnologija odnosno strojna obrada, energetika i zaštita okoliša te obnovljivi izvori energije, industrijska robotika i roboti te područje 3D tehnologije i CAD CAM tehnologije. Razvoj inovativnih izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti unaprijedit će kvalitetu i relevantnost ponude strukovnog obrazovanja i povećati kompetencije učenika na tržištu rada.

Centar izvrsnosti Virovitičko podravske županije zamišljen je kao obrazovni program za darovite učenike i one koji žele znati više nego što im to omogućava redovan obrazovni program. S radom je započeo u godini prije pandemije, 2019., u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici. Najprije je formirano niz  takozvanih manjih prirodoslovnih centara izvrsnosti na čelu kojih su bili stručni mentori. Započelo se s centrima za kemiju, za informatiku i robotiku, za matematiku, za fiziku, a temeljem iskazanog interesa formirani su i centri za medijsku pismenost i za povijest.

Zainteresiranost mladih koje su privlačila nova znanja ponukala je Županiju da pokrene još jedan centar – Centar izvrsnosti novih tehnologija sa sjedištem u Industrijsko obrtničkoj školi Slatina pod vodstvom spec. ing. mech. Vedrana RUNJE koji je profesor strojarskih grupa predmeta, a u Industrijsko obrtničkoj školi Slatina zadužen je za CNC praktičnu nastavu, CAD/CAM programiranje i CNC strojeve.

U ovom je kontekstu zanimljivo spomenuti da je prof. Runje bio mentor učenicima navedene škole koji su prije par godina Hrvatskoj udruzi poslodavaca na nagradnom natječaju za najbolju poduzetničku ideju “Poduzetnici budućnosti 2019.” predstavili ideju inovacije “Dijagnostički pisoar za rano otkrivanje raka prostate”i osvojili nagradu u visini od 25 000 kuna. Tim koji je osmislio projekt je tadašnji 2. razred CNC operatera Industrijsko obrtničke škole Slatina.
Njegovanje poduzetničkog duha i kreativnog pristupa u obrazovanju i osposobljavanju svakako je dobra podloga na kojoj Centar izvrsnosti novih tehnologija može biti utemeljen.

Naime, u slatinskoj obrtničkoj školi bilo je niz inovativnih projekata koje su učenici sa svojim mentorom osmislili i izradili. Spomenimo  samo solarnu pametnu klupu, izradu 3D Printera, izradu četiri didaktičke vertikalne glodalice, konverziju klasičnog tokarskog u CNC tokarski stroj… Trenutno se radi na jednom mini postrojenju za reciklažu plastike o čemu će publikacija biti objavljena na kraju projekta.

Razviti sustav

■  Naše projekte i izradu provodimo djelom kroz praktičnu nastavu. Svaki projekt implementiramo u nastavne cjeline i izvannastavne aktivnosti. Učenici su vrlo zainteresirani za projekte jer se radi o realnim problemima, rješavaju ih sa zadovoljstvom te ih prezentiraju lokalnoj zajednici. Često dolaze sa svojim idejama, te ih analiziramo i “sortiramo” na realne i nerealne. One realne pokušavamo adekvatno opremi kojom raspolažemo i sredstvima koje imamo i realizirati – kaže prof. Runje i naglašava da konstantno razmišljaju o novim projektima i idejama: – Trenutno imamo nekoliko ideja i projekata. Za njih čekamo pravi trenutak za objavom prilikom nekog natječaja ili sajma.

Pristup je to koji bi trebalo njegovati u svakom obrazovnom sustavu s maksimalnom pozornošću i intenzitetom jer u njegovoj osnovi leži mindset koji postojeće stanje želi dovesti na višu razinu, unaprijediti ga, razviti, inovirati… Dakle, jedini ispravan pristup u vrijeme kada tehnološke promjene postaju sve brže, a naše poslovanje pa i cijeli život sve više digitalni.

Posebno su pohvalne inicijative u kojima se, može se slobodno reći, nova tehnološka paradigma nastoji približiti učenicima osnovnih i srednjih škola te se nove tehnologije uključuju u programe i kurikulume strukovnih zanimanja. Centar izvrsnosti novih tehnologija Virovitičko podravske županije onim učenicima koji pokazuju veći interes, veće potencijale i nadarenost, pruža šanse ranog uključivanja u svijet novih spoznaja i tehnologija budućnosti i može uvelike definirati njihove afinitete za daljnje obrazovanje i osposobljavanje.

U tom kontekstu voditelja Centra prof. Runju pitamo koja je osnovna intencija Centra odnosno koje ciljeve želi doseći:
■  Njegova je svrha osiguranje kvalitetnog sustava strukovnog obrazovanja i to u sektoru strojarstva koji će učenicima biti privlačan i tehnološki napredan, posebice za provedbu učenja temeljenog na radu. Vizija Centra u petogodišnjem razdoblju je postati inovativan i inkluzivan sustav srednjoškolskog obrazovanja koji će osigurati kvalitetno strukovno obrazovanje na regionalnoj razini. Njegovom održivom upravljanju pridružujemo osnovne škole i srednje strukovne škole Virovitičko podravske županije s kojima bismo sklopili ugovore o suradnji.
– Na koji će način Centar unaprijediti strukovno obrazovanje?
■  Prvenstveno tako što će osigurati uvođenje inovativnih aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe odnosno u kurikulume kroz četiri tematska područja. To su: CNC tehnologija odnosno strojna obrada, zatim energetika i zaštita okoliša te obnovljivi izvori energije, potom industrijska robotika i roboti te područje 3D tehnologije i CAD CAM tehnologije.

Razvoj inovativnih izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti svakako će unaprijediti kvalitetu i relevantnost ponude strukovnog obrazovanja. Primjenom novih tehničkih i inovacijskih dostignuća u  odgojno-obrazovnom procesu ujedno će se povećati kompetencija učenika na tržištu rada.

Planirani su individualizirani programi za darovite učenike ali i programi za učenike s teškoćama. U svrhu promocije strukovnog obrazovanja organizirat će se događaji koji će pokazati kako strukovno obrazovanje i osposobljavanje mogu doprinijeti inovacijama i konkurentnosti, ali i osobnom zadovoljstvu. Ujedno, želimo davati kontinuirani doprinos gospodarstvu.

Nove tehnologije

– Kada govorimo o novim tehnologijama, govorimo ustvari o vrlo širokom pojmu. Kako bismo ga mogli definirati, recimo to, u “užem” smislu odnosno povezati s Centrom izvrsnosti koji vodite?
■  Nove tehnologije koje Centar nastoji uvesti u svoje radionice u uskoj su vezi s robotikom, strojnim programiranjem, umjetnom inteligencijom, 3D modeliranjem, pametnim kućanskim instalacijama. Naravno, sve radionice su prilagođene učeničkom uzrastu.
– Koja sve područja plan rada Centra izvrsnosti pokriva? O kojim programima se konkretno radi?
■  Jedna od radionica je CAD-CAM radionica za dizajniranje 3D modela te pisanje programa za rad na CNC glodalicama, laserima te CNC strojevima za adaptivne tehnologije. Druga radionica se tiče svijeta robotike i programiranja odnosno bavi se osmišljavanjem funkcija robota, sastavljanjem mehaničkih sklopova, elektronike i senzora, programiranja robota i slično. Kroz radionice robotike i automatizacije, inovativnim pristupom učenici će osmišljavati pametne instalacije za kuće i zgrade. Za osnovnoškolce je namijenjena elementarna robotika.

Polaznici se kroz praktičan rad  uključuju u vježbe i na praktičan način mogu upoznati principe rada strojeva i sustava koji ih okružuju. Praktični rad je zapravo suština ovih radionica jer djeca aktivno primjenjuju stečeno znanje i tako usvajaju sadržaj predavanja. Zatim, organizirana je i radionica pneumatskog upravljanja budući da je pneumatika danas prisutna u svim tehničkim granama, od vozila, proizvodnih linija, strojeva, alata, robota, medicinskih instrumenata, uređaja za ostvarivanje više izvršnih funkcija i slično.

Nadalje, kroz teoriju i praksu učenici će se upoznati sa razvojem elektromotora od kraja 19. stoljeća do danas.Na konkretnom primjeru polaznici će se upoznati sa principima rada električnog vozila te napraviti svoje električno vozilo sudjelovanjem u projektu izrade električnog tricikla sa solarnim napajanjem. Plan je da to vozilo nakon što bude završeno krene na put iz Virovitičko podravske županije do dalekog Japana.

Ono što je danas aktualni problem jest zbrinjavanje otpada, posebno plastike koja u prirodi nije razgradljiva pa ćemo se u okviru Centra baviti  i recikliranjem i strojevima za reciklažu plastike. Polaznici radionice i predavanja naučiti će razlikovati vrste svakodnevnog plastičnog otpada te ih znati sortirati prema svojoj tehničkoj upotrebi. Također polaznici  će biti uključeni u projekt izrade četiri stroja za recikliranje plastike odnosno izradit će drobilicu plastike, ekstruder za plastiku, stroj za injekcijsko kalupljenje i prešu za toplinsko kalupljenje. Uz pomoć novoizrađenih strojeva uz pomoć CNC tehnologije izrađivat će se novi predmeti od prikupljene plastike.
– Navedeni projekti uistinu zvuče vrlo atraktivno i obećavajuće. Predavanja i radionice ste planirali u dva ciklusa. Što je sadržaj drugog ciklusa?
■  U drugom ciklusu planirano je da učenici kroz CAD/CAM programe dizajniraju dijelove robota odnosno prakticiraju 3D modeliranje, simuliraju rad mehaničkih sklopova robota, izrađuju programe za upravljanje obradom na CNC strojevima i 3D printeru. U radionici robotike i programiranja raditi će se na bazi arduino otvorene softverske platforme uz pomoć koje dizajneri i konstruktori stvaranju uređaje i naprave koje omogućavaju spajanje računala s fizičkim svijetom tj. internet of things. 

Osnovni cilj je omogućiti polaznicima izradu robota kroz razvijanje kreativnosti uz usvajanje osnovnih znanja i vještina iz područja robotike.  Što se pneumatskog upravljanja tiče, učenici će u drugom ciklusu osmisliti sustave pneumatskog upravljanja za razne situacije i potrebe u životu. Rezultat koji se očekuje jest da učenici razlikuju i uspoređuju osnovne pneumatske elemente, da znaju nacrtati jednostavnije pneumatske sheme upravljanja, da mogu povezati osnovne pneumatske elemente na osnovu shema te da mogu pronaći i otkloniti kvar u pneumatskom sustavu.

U određenom fondu sati nastavit će se i radionica električnog vozila na solarni pogon, a u ovom ciklusu posebna pozornost će se posvetiti obnovljivim izvorima energije kao što su sunce, vjetar, morske mijene, hidroenergija i hidrotermalna voda. Tim se izvorima čuva okoliš i u budućnosti će se voditi takve energetske politike koje potiču izgradnju obnovljivih izvora energije.

Obećavajući projekti

– Kakav je program rada Centra kako bi se nove tehnologije približile što većem broju učenika?
■  Modernim i inovativnim nastupom predavača nastojimo postaviti učenika u fokus rada. Mogu reći da je Centar izaziva znatiželju učenika i interes za sudjelovanjem pogotovo jer  nudi inovativni prilagođen program osnovnim i srednjim školama, odnosno radionice su namijenjene su učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole, te srednjoškolcima iz Virovitičko-podravske županije.
– Koliko ste uspjeli djelovati u razdoblju pandemije? Odnosno, kako je rad Centra započeo i koliko je okupio učenika?
■  Pandemija je na žalost, ako ne zaustavila, a ono reorganizirala rad mnogih institucija  pa tako i škola. Prije pandemije, u prvom turnusu, u radu Centra je sudjelovalo oko 25 učenika iz tri osnovne osnovne i dvije srednje škole Virovitičko podravske županije
– Ima li planova da se taj rad reaktivira?
■  Centar će nastaviti s radom kada se steknu uvjeti u dogovoru s a Županijom. Za nove generacije ponovit će se stare radionice te uvrstiti neke nove ako za njih bude potrebe interesa.
– I na kraju spomenimo da u Industrijsko obrtničkoj školi Slatina kao profesor praktično  obučavate CNC operatere. Koliko je to tražena struka danas kod nas? O kakvim vještinama se radi i  koliko to zanimanje privlači učenike, a koliko se traži na tržištu?
■  Na tržištu rada kvalitetni CNC operateri su traženi  kao sposobna radna snaga pogotovo u razvijenim sredinama koje obiluju modernim firmama s CNC strojevima. CNC zanimanje u školstvu privlači učenike radi svoje kreativnosti, rada na računalu i strojevima. Učenici vole stvarati i biti kreativni, tako da im je zanimanje vrlo primamljivo, a to dokazuje činjenica da svake godine popunimo sva mjesta na prvom upisnom roku.

…………………………………………………………….

Napisala: Anita Perković Škalic

…………………………………………………………….

Tekst je objavljen uz sufinanciranje sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Oznake: