Obrazovanje
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA PLANIRA CIJELI PAKET IZMJENA ZAKONA U PODRUČJU OBRAZOVANJA
Promjene za sada – uglavnom kozmetičke
objavljeno: 24. veljače 2021.
Napisao:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u ovoj godini planira donijeti niz novih zakonskih odredbi, odnosno izmijeniti postojeće zakone i pravilnike iz područja obrazovanja i znanosti. Među prvima na redu bit će i izmjene Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Iako se nagađalo da bi zahvati u zakonsku regulativu i položaj NCVVO-a mogli biti značajniji to se ipak nije dogodilo. Prema informacijama Ministarstva znanosti i obrazovanja novim izmjenama Zakona ustroj Centra utvrdit će se Statutom, a suglasnost na Statut kojeg donosi Upravno vijeće Centra više neće davati Sabor RH nego mjerodavno Ministarstvo obrazovanja. U Upravnom vijeću NCVVO-a ubuduće će biti i predstavnici zaposelnika, a umjesto službene tajne Centar će ubuduće imati tajne podatke.

– Sadašnjim zakonom o Nacionalnom centru za vanjsko  vrednovanje obrazovanja točno je propisan unutarnji ustroj Centra – navedene su sve službe i odjeli koje se osnivaju u Centru. Na ovaj način usložnjava se, usporava i otežava djelovanje Centra, jer se ne omogućava samom Centru da sačini svoj ustroj i prilagođava ga na najbolji način radi izvršavanja djelatnosti i poslova, koji su propisani Zakonom – obrazlažu iz Ministarstva obrazovanja zbog čega su se odlučili na promjenu zakonske regulative koja se odnosi na ustanovu koja je, između ostalog, nadležna i za državnu maturu.

Dodaju također da je sadašnjim Zakonom propisano da Centar ima ravnatelja, ali da bi osim ravnatelja Centar trebao imati i pomoćnike ravnatelja koji su nužni za učinkovito obavljanje poslova Centra pa bi ih zakonskim izmjenama trebalo predvidjeti, s time da se uvjeti za obavljanje tih poslova i djelokrug rada  pomoćnika ravnatelja regulira statutom Centra. 

Zakonske izmjene u javnom savjetovanju trebale bi se naći od 1. do 31. ožujka ove godine, a prema planu ministarstva donijet će se u svibnju ove godine.

Uz niz drugih zakonskih promjena u planu su i Izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a prema obrazloženju ministarstva cilj im je „stvaranje zakonske podloge za izmjenu uvjeta organizacije rada školskih ustanova u slučaju izvanrednih okolnosti“.

Te zakonske promjene u javnu raspravu će u svibnju 2021.,  a donijeti bi se trebale u srpnju. Planirano je da promjene doživi i Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, a namjera je da se novim zakonskim rješenjima omogući veća uključivost djece u program ranog i predškolskog odgoja u skladu s potrebama djece i roditelja. To zapravo znači da će svaka jedinica lokalne samouprave samostalno ili u suradnji s drugom morati organizirati jedan od oblika predškolskog odgoja i obrazovanja. Omogućit će se učiteljima razredne nastave zapošljavanje i u vrtićima, a ne samo u osnovnim školama pri kojima je ustrojen program predškolskog odgoja, ali samo ukoliko se za to radno mjesto ne javi odgojitelj. U javnom savjetovanju planirane promjene će biti u ožujku i travnju, a donijeti bi se trebale u svibnju 2021..

Uz niz drugih zakonskih novosti mijenjat će se i Zakon o strukovnom obrazovanju, a promjene bi trebale stvoriti zakonsku podlogu za stipendiranje učenika strukovnih programa.

Izmjenama Zakona o udžbenicima cilj je, kažu u ministarstvu, unaprijeđenje kvalitete udžbenika za osnovnu i srednju školu, vraćanje postupka odobravanja radnih bilježnica za osnovce u nadležnost ministarstva, precizno definirati što su drugi obrazovni materijali, olakšati postupak brisanja udžbenika iz Kataloga odobrenih udžbenika, a izmjene tog Zakona zahtjevat će i usklađivanje Pravilnika o udžbeničkom standardu.

Oznake: