Obrazovanje
PROVEDBA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI
Maturantima najteža – matematika ostavljena za kraj
objavljeno: 4. lipnja 2021.
Napisao:

Današnjim testom na A razini iz engleskog jezika započelo je polaganje testova iz obveznih predmeta na državnoj maturi. Prethodnih dana maturanti su polagali testove iz meterinjeg jezika nacionalnih manjina – češkog, mađarskog, srpskog i talijanskog jezika. Talijanski su polagali na A i B razini, kao i latinski jezik.

Već u ponedjeljak 7. lipnja svi oni koji su izabrali B razinu pisat će test iz engleskog jezika. U tom tjednu od 8. pa do 11. lipnja u rasporedu su i izborni predmeti – biologija, španjolski na A i B razini, geografija talijanski na A i B razini, politika i gospodarstvo, francuski jezik na A i B razini te informatika i psihologija.

Od 14. do 17. lipnja na redu su kemija, sociologija, njemački jezik na A i B razini, povijest, fizika, filozofija, likovna umjetnost, vjeronauk i etika.

Test iz obveznog predmeta hrvatskog jezika na A razini maturanti će pisati 21. lipnja, a na B razini 23. lipnja. Esej je na A razini zakazan za 24. lipnja, a na B razini 25. lipnja.

Matematika iz koje maturanti u prosjeku postiže najlošije rezultate ostvljena je za 28. lipnja za one koji test pišu na A razini, odnosno za 29. lipnja za sve koji su izabrali B razinu testa iz matematike.

I za sam kraj ljetnog roka ispita za državnu maturu ostale su logika i glazbena umjetnost koje će maturanti koji su ih izabrali kao izborne prdmete polagati 30. lipnja.

Ispite državne mature ove je godine u ljetnom roku prijavilo 31 779 pristupnika. Ukoliko netko od maturanata bude pozitivan na COVID ispite će polagati u jesenskom roku, ali ali će imati iste uvjete i mogućnost upisa na željeni studij kao i oni koji će polagati u ljetnom roku. Naime, postoji dogovor sa sveučilištima da se povećaju upisne kvote za toliki broj učenika.

U ožujku ove godine  NCVVO je izmijenio Kalendar provedbe državne mature u ljetnom roku školske godine 2020./2021. i u njemu razdvojio ispite s najvećim brojem pristupnika kao što su hrvatski jezik, matematika i engleski jezik.

Tako se provedba državne mature produljila se za pet dana, odnosno umjesto četiri tjedna provodit će se pet tjedana. Prema novom Kalendaru, završetak ljetnoga roka državne mature i objava konačnih rezultata pomiče se za jedan dan. Konačni rezultati ispita bit će objavljeni 21. srpnja.

Oznake: