Kolumnu piše
SAMO U MATEMATICI UMJESTO ZAREZA – TOČKA
Decimalni zarez – znakoviti muk institucija
objavljeno: 22. ožujka 2021.

U tekstu se prezentira pismo poslano najodgovornijim institucijama u RH o problemu nepoštivanjem hrvatskih zakon, hrvatske norme i hrvatskog pravopisa. Odgovori nekih institucija su prezentirani kao i ponovljeni argumenti o nepoštivanju te su zatraženi eksplicitni odgovori ili protuargumenti  na niz postavljenih pitanja i činjenica. Spomenute su institucije koje su odgovorile na upozorenje kao i institucije kojima je poslovna i nezakonska taktika muk tj. neodgovaranje na dopise. Postavljen je niz pitanja AZOO-u i NCVVO-u na koje se očekuju odgovori i protuargumenti.

U travnju 2018. godine objavio sam tekst Hrvatski pravopis i hrvatska norma – odgovornost ministra obrazovanja u kojem sam dosljedno obrazložio svoju tvrdnju. Taj se tekst možete pročitati OVDJE i vidjeti moje argumente na koje nisam do danas dobio protuargumente.

Napisao: Petar MLADINIĆ

KRATKO: u tekstu je dana naznaka „povijesti“ kreiranja i uporabe decimalnog znaka u hrvatskim udžbenicima koji je kao znak etabliran decimalni zarez.  U svim segmentima javne uporabe u RH dosljedno se poštuje uporaba decimalnog zareza osim u školskim matematičkim udžbenicima. I ukazao na odgojni problem nastavnika/učitelja koji istoj djeci predaje matematiku i fiziku. U fizici traži od učenika pisanje decimalnog zareza, a na sljedećem satu matematike traži da pišu za iste brojeve decimalnu točku.

A] Stanje sadašnje

Nakon 2 godine znakovitog muka jer nitko od službenih institucija i ljudi nije reagirao, a kamoli te argumente prihvatio, napisao sam 2020. godine novi tekst/dopis (sada kao predsjednik Hrvatske udruge nastavnika istraživača (HUNI)) i poslao ga sljedećim adresantima: predsjedniku RH, predsjedniku vlade RH, ministrici znanosti i obrazovanja (MZO), ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), ravnateljici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Odboru za školstvo Sabora RH, u Institut za  hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ), u Hrvatski zavod za norme (HZN), u Carnet, svim relevantnim izdavačima udžbenika…

Dakle, svima onima koji bi trebali javno i dosljedno zastupati zakone RH, hrvatsku normu i hrvatski pravopis.

U pismu smo svima isto napisali na kraju: Molimo Vas da svojim autoritetom pomognete da se ovo stanje dovede u zakonito poštivanje.

Naglašavam, molili smo da se autoritetom uključe u sređivanje. Usporedite njihove odgovore na ovakvu zamolbu!

Dopis im je dostavljen početkom travnja. Samo su stigla tri birokratska odgovora. Ostali niti to. Evo tih odgovora:

  • Iz ureda predsjednika RH:

Zahvaljujemo na dopisu i privitcima upućenim Predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, vezano za normiranje i standardizaciju pisanja znakova u školskoj matematici, kao i na Vašoj brizi za poštivanje europskih i hrvatskih normi i standarada.

Uvažavajući Vaše mišljenje i primjedbe, napominjemo da provjera zakonitosti u postupanju tijela vlasti nije u nadležnosti Predsjednika Republike Hrvatske.

Nadamo se stoga da će nadležna tijela javne vlasti razmotriti primjedbe i zaključke Hrvatske udruge nastavnika istraživača i očitovati se o njima.

  • Iz AZOO-a:

kao ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje vodim poslovanje i stručni rad Agencije sukladno zakonskim propisima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovlašteno je donositi dokumente poput Kurikuluma koji nastaju radom i usuglašavanjem stručnjaka u pojedinom predmetu te prolaze više domaćih i međunarodnih recenzija, kao i javno savjetovanje.

Savjetnici Agencije aktivno u okviru svojih nadležnosti i sukladno pozitivnim propisima – sudjeluju u navedenim procesima, te ću se zalagati i za svako daljnje takvo postupanje.

  • Iz NCVVO-a:

 Centar je Zakonom o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja utemeljen kao javna ustanova koja provodi vanjsko vrednovanje u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske. Tim zakonom te Statutom Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja definirane su djelatnosti Centra u području vanjskoga vrednovanja postignuća učenika i znanstveno-istraživačkog rada u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja. Djelatnost Centra nije donošenje odluka ni zakona koje su u djelokrugu zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj. Stoga, nismo u mogućnosti donositi odluke koje nisu u našoj nadležnosti.

Što reći o njihovim odgovorima? Napisao sam nove dopise i prigovore ravnateljicama AZOO-a i NCVVO-a na koje nisam od njih dobio nikakav novi odgovor i u kojem sam ih upozorio na elementarnu logiku koja slijedi iz moje zamolbe i njihovog starog odgovora, a u kojima one izvrću činjenice i našu zamolbu.

Shvaćajući da je stalan znakovit muk spomenutih institucija odlučio sam napisati ovo otvoreno pismo javnosti i  ostalim institucijama koje se nisu udostojale odgovoriti na zamolbu (s tekstom koji sam uputio dvjema ravnateljicama).

Znam da je u RH u tijeku pokušaj rješavanja velikih problema i da je ovaj problem vjerojatno marginalan, ali je i njihovo ponašanje znakovito. No, to nije razlog da se ne osvrćemo na ovaj višegodišnji i zanemareni problem!

B] Otvoreno pismo javnosti i institucijama

Moj prigovor ravnateljici AZOO-a gospođi Dubravki Brezak Stamać i ravnateljici NCVVO-a gospođi Ivani Katavić sličan je, pa ću ovo otvoreno pismo koncipirati tako da ću napisati o činjenicama koje smo ih zamolili u prvom dopisu, što su  one odgovorile te navesti moje argumente i pitanja na koja sada ovim otvorenim pismom tražim odgovore (i od njih i od njihovih upravnih vijeća).

Vidjet ćemo hoće li one (i ostali) reagirati sada.

Što Vi mislite?

Procijenite svoj zaključak na ljestvici od 1  do 10 i pričekajte razumno vrijeme za odgovor kako  biste se uvjerili u svoju prosudbu!

Evo pisma s argumentima i pitanjima za koje se zalažemo i tražimo javne odgovore na njih.

Evo teksta dopisa AZOO-u i NCVVO-u:

U odgovoru na našu zamolbu 2. travnja 2020. godine u kojoj smo elaborirali vrlo detaljno naše argumente i zamolili na kraju pisma:

. . . danas su se stekli uvjeti da se odluka o oznakama osuvremeni i dovede u sklad s potpisanom Europskom normom kao i s Hrvatskom normom.

Molimo Vas da svojim autoritetom pomognete da se ovo stanje dovede u zakonito poštivanje. (podcrtao P.M.)

Vi HUNI-ju 8. travnja 2020. godine odgovarate s tri rečenice (citiramo):

kao ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje vodim poslovanje i stručni rad Agencije sukladno zakonskim propisima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovlašteno je donositi dokumente poput Kurikuluma koji nastaju radom i usuglašavanjem stručnjaka u pojedinom predmetu te prolaze više domaćih i međunarodnih recenzija, kao i javno savjetovanje.

Savjetnici Agencije aktivno u okviru svojih nadležnosti i sukladno pozitivnim propisima sudjeluju u navedenim procesima, te ću se zalagati i za svako daljnje takvo postupanje.

Birokratskim izmotavanjem ignorirate pomoć oko dovođenja u sklad s hrvatskom tradicijom pisanja decimalnog zareza kao i u sklad sa zakonom i hrvatskom normom. Kako nismo sigurni da ste Vi, Vaši pravnici, savjetnici i/ili ostali stručnjaci s dužnom pozornošću razmotrili naše argumente napisat ćemo ih opet.

a) Zakon o AZOO-u

U članku 4. pod (3) piše (a tako piše i u Statutu AZOO-a u članku 8.):

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i provedbenim propisima ministra nadležnog za obrazovanje. (podcrtao P.M.)

Pitanje 1. je retoričko: znadete li da je (i kada) ministar Jovanović donio provedbeni propis o uporabi hrvatskog pravopisa u školstvu?

U članku 6. pod (1) piše (a tako piše i u članku 67. Statuta AZOO-a):

Agencija je dužna razmotriti podneske . . . te o poduzetim mjerama izvijestiti podnositelje.

Pitanje 2.: Smatrate li da je Vaš dopis argumentirano odbijanje našeg podneska?

b) Zakon o normizaciji

Zakon je donijet 24. lipnja 2013. (NN 80/13) i u njemu piše u članku 8./8

. . . promiče uporabu hrvatskih norma,

a u članku 14.

Sukladnost . . . s hrvatskom normom može se . . . potvrditi izjavom o sukladnosti . . .

Pitanje 3.: Jesu li Vaši savjetnici koji su sudjelovali u elaboriranju kurikulskih dokumenata ili AZOO od HZN-a zatražili izjavu o sukladnosti matematičkih oznaka u matematičkom dijelu kurikula s normom, a posebice o decimalnom znaku? Je li takvu izjavu zatražilo ministarstvo?

c) Hrvatski pravopis

Hrvatski pravopis koji je obvezujući za hrvatsko školstvo izdao je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu 2013. godine. Na stranici V u četvrtom odlomku tog Pravopisa piše:

. . . Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 31. srpnja 2013. godine preporučilo je

Hrvatski pravopis Instituta za jezik i jezikoslovlje za uporabu u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske.

Pitanje 4.: Poštuje li se odluka ministarstva i poštuje li se ovaj Pravopis u kojem u odjeljku ”Zarez” na stranici 97. pod i) piše i u kojem se daju dva primjera uz točku-zarez za odvajanje kad se radi o decimalnim brojevima

u decimalnim brojevima: 5,76; 365,928.?

d) Europska norma

U EU norma EN ISO 80000-2 Veličine i jedinice 2. dio: Znakovi matematičkih operacija i veličina piše na stranici 6. i 7.:

Kao separator između brojeva ili izraza može se upotrebljavati zarez, točka zarez ili drugi prikladni znak. Općenito se preporučuje zarez, osim kad se upotrebljavaju brojevi sa zarezom kao desetičnim znakom.

e) Hrvatska norma

U HRN EU ISO 80000-2 na naslovnici piše:

Europska norma EN ISO 8000-2:2013 ima status hrvatske norme.

Pitanje 5.: Poštuje li se u hrvatskom obrazovnom sustavu i djelovanju kojeg AZOO (ali i NCVVO u testovima za maturu) regulira hrvatska norma i njezine odluke u matematičkom kurikulu?

f) Međunarodni ured za utege i mjere (BIMP)

U SI uputama koje je izdao ured svugdje piše decimalni zarez (kao decimalni znak), a ne decimalna točka.

Pitanje 6.: Zašto svi predmeti u školstvu poštuju pisanje SI jedinica iz ovih uputa, samo školska matematika to ne čini?

O odgojnoj ili bolje reći o neodgojnoj praksi (koju smo naveli u prošlom dopisu) kad isti učitelj/nastavnik koji predaje matematiku i fiziku u istom razredu jednom traži od učenika pisanje decimalne točke, a drugi put decimalni zarez pogledajte u tom dopisu.

Pitanje 7.: Koji su to pedagoški principi na djelu u slučaju ovog učitelja/nastavnika? Dosljednost u čemu? I kako objasniti učenicima to nepoštivanje? Što biste Vi/Vaši savjetnici učinili kad bi u slučaju da nastavnik učenika ocijeni negativnom ocjenom jer pogrješno piše decimalne brojeve, a roditelj Vam se žali na takav postupak? Na čiju biste stranu stali: roditelja ili nastavnika?

Pitanje 8.: Zašto svi u RH stalno uporabljuju decimalni zarez kad pišu godišnju poreznu prijavu ministarstvu financija, dobivaju račune u prodavaonicama (fiskalizacija) na kojima piše decimalni zarez itd. a to nije u skladu s matematičkom nastavom i poučavanjem u školama?

g) Hrvatsko matematičko nazivlje

Hrvatska zaklada za znanost odobrila je i financirala projekt Izgradnja hrvatskog nazivlja u matematici – temeljni pojmovi.

Dokument koji je u tom projektu nastao pod nazivom Hrvatsko matematičko nazivlje godine 2015. u Zagrebu izdao je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na stranici 17. piše:

decimalni zapis brojeva

DEFINICIJA: zapis realnog broja u decimalnome sustavu u kojemu je naznačeno koji je cijeli dio i koliko ima razlomljenih dijelova iza decimalnog zareza

NAPOMENA: na primjer, decimalni zapis 71,204 predočuje broj koji ima sedamdeset jednu jedinicu, dvije desetine, nijednu stotinu i četiri tisućnine

decimalni zarez

DEFINICIJA: zarez koji odvaja cijeli dio od razlomljenoga dijela decimalnog broja

Pitanje 9. Znaju li Vaši stručnjaci i Vi za ovaj dokument? I zašto ga se ignorira u školskoj matematici, tj. zašto Vaši savjetnici za matematiku svojim djelovanjem ne dovedu stanje u regularno?

h) Kurikul matematički

U NN 7/2019 (22.1.2019.), objavljena je Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Na jednom jedinom mjestu u ovom dokumentu u MAT OŠ A 5. 5 Računa s decimalnim brojevima i u preporuci (sic!) koja je ”uzgredna” napomena piše:

Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnoga ishoda: . . . Istaknuti da decimalna točka u matematici odgovara decimalnomu zarezu u nekim područjima.(potcrtao P.M.)

Nigdje, a ma baš nigdje, u odlukama ministarstva ne nalazi se obveza o decimalnoj točki.

Pitanje 10.: Koja su to neka područja? S kojim je pravom ovo ugrađeno u školski dokument? Možete li se zapitati koji su to stručnjaci, recenzenti itd. dopustili ovo i temeljem koje javne rasprave i argumenata je ovo obrazloženo?

U zakonu, ali i u Vašem Statutu, stoji da Vaši savjetnici sudjeluju u kreiranju ovakvih dokumenata. Možete li ih zapitati i nama poslati njihove argumente o ovoj preporuci i koja su to druga područja u kojima se u školstvu ne poštuju relevantni zakoni, odluke, pravopis? I temeljem kojih su se relevantnih dokumenata suglasili/prihvatili

ovu naznaku i praksu nepoštivanja decimalnog zareza i hrvatske norme?

Zaključno

Dakle, elementarna logika (i samo ovih nekoliko natuknica) ukazuje da AZOO (a slično iliti isto NCVVO) ne poštuje zakone, odluke, dokumente koji reguliraju problematiku matematičkih oznaka i posebice decimalnog zareza.

Elementarna logika ukazuje da svojim nečinjenjem i neispravljanjem/odbacivanjem ove nakaradne preporuke u kurikulu kao i prakse s udžbenicima i nastavom omogućujete nepoštivanje međunarodnog ugovora i relevantnih činjenica.

Kao takva je i protuhrvatski čin!

Ovo nepoštivanje evidentno unosi/unijelo je nered u školski sustav i djelatnost za koju je zadužen AZOO (i NCVVO).

Udžbenike i ostale materijale u kojima se ne poštuje decimalni zarez (kao matematički i pravopisni znak) netko je odobrio izdavačima.

Koji su to stručnjaci/recenzenti mogli ovo dopustiti? Objavite javno imena Vaših i tih naših i stranih stručnjaka kako bismo ih javno zapitati za argumente kojima su se rukovodili u svojem prijedlogu.

Ima li u svemu ovome i odgovornosti AZOO-a (i NCVVO-a)?

Posebice sada kad Vam se na to ukazuje od strane naše udruge i moli pomoć da svojim autoritetom kao ravnateljice, ali i znanstvenim diskursom (pa Vi ste dr.sc. hrvatskog jezika i profesor u elitnoj hrvatskoj gimnaziji!!!) otklonite ovu, usudili bismo se reći, sramotnu praksu.

Posebno nas zanima i Vaš osobni, kao i znanstvenice i političarke, stav o svemu ovdje iznijetom.

Molimo Vas da nam bez birokratskog izmotavanja odgovorite eksplicitno na već postavljena pitanja u ovom dopisu kao i na sljedeće:

■  prihvaćate li ove nabrojene činjenice ili ih možete argumentirano otkloniti?

■  možete li ili ne možete djelovati u okviru Vaših kompetencija kao i svojim utjecajem te odlukama/provedbom u otklanjanju ove prakse u odgoju i obrazovanju u RH, poštivanju tradicije, pravopisa i zakona?

i) Loomen – je li netko reagirao?

Na Loomenu učenicima je stavljena Napomena da kod rješavanja zadataka trebaju decimalne brojeve pisati s decimalnim zarezom, a ne s decimalnom točkom, primjerice 4,27 a ne 4.27.

Je li to zbog ovih naših zahtjeva ili je to zbog nekih drugih razloga (problem softvera i njegove lokalizacije?!) trebaju odgovoriti oni koji su stavili tu napomenu.

S ovom su Napomenom u potpunosti zbunili djecu jer u njihovim udžbenicima (papirnatim i virtualnim) to ne stoji jer izdavači iz kojekakvih razloga (a ja mislim iz kukavičluka i nezamjeranja ministarstvu!) ne poštuju hrvatsku normu i hrvatski pravopis.

j) Šutnja i nereagiranje

Najzanimljivija je šutnja i nereagiranje dviju institucija: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) koji je nakon sramotnog Jovanovićevog (SDP-ovog) ukidanja Povjerenstva za hrvatski jezik, koje je vodio svjetski stručnjak akademik Katičić, preuzeo brigu i politiku oko hrvatskog jezika kao i Hrvatskog zavoda za norme(HZN) u kojima stoluju stručnjaci i koji su donijeli odgovarajuće odluke koje se ne provode a oni su zaduženi za njihovo provođenje (ili upozoravanje na njihovo nepoštivanje).

Izgleda da više poštuje hrvatsku normu, pravopis i hrvatske zakone strana firma Apple,  koja je u svoj iphonpametni telefon lokalizirajući njegov softver u RH ugradilo hrvatski pravopis i hrvatsku normu. To je naročito vidljivo kod uporabe iphon kalkulatora.Isto jeučinio i Microsoft u svojem kalkulatoru i  Excelu.

k) Muk, argumenti i javnost

Što javnost treba zaključiti iz ovog muka? Objavljenih protuargumenata nema jer ih spomenute u ovom tekstu  institucije nemaju, a niti se usude objaviti, ako ih u nekim slučajevima imaju.

Kako od njih očekivati rješavanje strukturno i praktično velikih problema kad ne mogu/ne žele riješiti (u provedbi) ovaj lagani i minorni problem, ali principijelno ozbiljan i protuhrvatski i europski (u odgojnom i svakom smislu) problem.

Što reći o elementarnoj logici ovih koji su pokušali odgovoriti?

Zašto ne poštuju ni zakone, ni hrvatsku (i europsku) normu, ni hrvatski pravopis, pa niti pristojnost odgovaranja na upite/prijedloge?

Čitatelji neka odluče sami dokučiti motive, namjeru i poruku  iz ovakvog ponašanja.

Dolaze izbori! Možda netko ovo uvaži u svojoj predizbornoj kampanji!

I tko bi to mogao biti?

Sadašnja nomenklatura ili neki novi neopterećeni i stručni ljudi? Pokušajte sami naslutiti/odlučiti (kad Vam se budu reklamirali u izbornoj utakmici) koji ljudi mogu zastupati hrvatske zakone, hrvatsku normu i hrvatski pravopis.

Latini bi rekli Sapienti sat! (Pametnome dosta!) A naš narod bi rekao Živi bili pa vidjeli!

Oznake: